Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid afbeelding

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn groot, voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. Uw werknemer kan te maken krijgen met een forse inkomensachteruitgang en u heeft in totaal twaalf jaar premie- en re-integratieverplichtingen. Hoe verzekert u zich het best tegen die hoge kosten?

UWV of eigenrisicodrager?

Het financiële risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunt u als ondernemer niet zelf dragen. Er zijn twee manieren om u te verzekeren: in het publieke bestel (UWV) of privaat als ‘eigenrisicodrager’. Als eigenrisicodrager bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemers en voor hun loondoorbetaling of WGA-uitkering. WGA-vast en WGA-flex brengt u onder in één financieringsregeling. U moet dus kiezen: alle risico’s – dus voor flex én vast – afdekken bij UWV of eigenrisicodrager worden voor beide regelingen en u verzekeren bij een private verzekeraar. 

U kunt twee keer per jaar uit het publieke bestel treden: op 1 januari en op 1 juli. Hoe u zich het beste verzekert tegen het risico van ziekteverzuim en WGA, moet zorgvuldig bekeken worden. Wij gaan graag met u om tafel om deze kwestie grondig te bespreken, de voor- en nadelen van publiek en privaat verzekeren te vergelijken en berekeningen te maken. Kiest u ervoor het risico zelf te dragen, dan staan wij u met raad en daad bij om de juiste verzekeringen te vinden.

Gerelateerde pagina’s