Risicobeheer afbeelding

Risicobeheer

Brand, inbraak, ongevallen, arbeidsongeschikte werknemers, conflicten met leveranciers en klanten die niet betalen. Het zijn maar een paar voorbeelden van risico’s die voor grote financiële problemen kunnen zorgen. Goed risicobeheer is dan ook cruciaal voor uw bedrijf.

De risicoanalyse

Risicobeheer begint met een risicoanalyse. U brengt uw bedrijf in kaart om te kunnen bepalen welke risico’s er zijn voor het bedrijf, de medewerkers en de ondernemer zelf.

Uw bedrijf

  • Waar in uw bedrijf zitten de risico’s op schade?
  • Wat is de impact van schade op het vermogen en de bedrijfscontinuïteit?

Uw medewerkers

  • Veiligheid. Zijn er grote veiligheidsrisco’s voor uw mensen?
  • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Welke gezondheidsrisico’s spelen in uw bedrijf?

U als ondernemer

  • Arbeidsongeschiktheid: wat betekent dat voor uw bedrijf en voor uw inkomen?
  • Overlijden: wat betekent dat voor uw bedrijf en voor het inkomen van uw nabestaanden?

Gezondheidsrisico’s in kaart met RI&E

Als u personeel in dienst heeft, is een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplicht. Ook uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en inhuurkrachten moeten als werknemers beschouwd worden. Met een RI&E brengt u de gezondheidsrisico’s in uw bedrijf in kaart en evalueert u de impact van die risico’s. Vervolgens laat u in een Plan van Aanpak zien welke maatregelen u neemt om de risico’s te voorkomen of om de gevolgen te beperken. Maak bovendien concreet wie wat gaat doen, welk budget u daarvoor heeft, wat de uitkomsten moeten zijn en hoe u die uitkomsten meet.

De RI&E is verplicht maar ook een prima hulp om risico’s te beheersen.

Partner in risicobeheer

Het maken van een risicoanalyse is niet eenvoudig en u kunt de hulp van specialisten zeker gebruiken. Wij zijn graag uw partner als het gaat om goed risicobeheer en helpen u om een risicoanalyse te maken. Daarna adviseren wij u over passende verzekeringsoplossingen en laten dan de volgende vragen aan de orde komen:

  • Wat kunt of moet u doen om risico’s te verkleinen en wie kan u daarbij helpen?
  • Welke risico’s kunt u zelf dragen en welke moet u echt verzekeren?
  • Wat zijn de kosten van verzekeren, preventieve maatregelen en het aanhouden van financiële reserves?
  • Hoe bent u op dit moment verzekerd?
  • Welke verzekeringen missen nog of moeten verbeterd worden?
  • Wat hebben de verschillende verzekeraars u te bieden?
  • Hoe sluiten de verschillende polissen op elkaar aan?
  • Hoe houdt u de verzekeringkosten zo laag mogelijk?

Vinger aan de pols

Uw bedrijf kan groeien of krimpen, wet- en regelgeving wordt aangepast, technologie en producten veranderen, verzekeringen wijzigen. Dat is allemaal van invloed op uw risico’s en uw risicobeheer. Steeds opnieuw moet u daarom nagaan wat van belang is voor uw bedrijf. Wij houden graag een vinger aan de pols en komen regelmatig uw verzekeringspakket doornemen om te checken of u nog steeds goed verzekerd bent. 
 

Gerelateerde pagina’s