Ruim de helft 55-plussers wil wel kleiner wonen

De grote groep ziet zichzelf in de toekomst liever in een gelijkvloerse woning (46 procent), appartement (23 procent) of een gemeenschappelijke woonvorm (13 procent) wonen. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van levensloopbestendige woningen is volgens Achmea voor de meeste ouderen het grootste obstakel.
Tegelijkertijd lijken veel 55-plussers met een huurwoning zich zorgen te maken over hun toekomstige woonlasten. Het aantal mensen dat zeker weet de huur van hun woning te kunnen blijven betalen, neemt af van 85 procent nu naar 55 procent in de toekomst. Daarnaast zijn de energiekosten reden tot zorg. Bij kopers en huurders van 55 jaar en ouder daalt het aandeel dat er zeker van is deze kosten te kunnen blijven betalen van 84 nu naar 68 procent in de toekomst.